STICHTING "KINDERHULP INDIA"

WEESHUIS RAIKIA

In dit weeshuis verblijven gewoonlijk 30 tot 40 kinderen. Dit zijn kinderen waarvan de moeder bij de geboorte gestorven is en waarvoor de vader of verdere familie niet kan zorgen. Ze worden dan in dit weeshuis opgenomen totdat ze de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt. Dan gaan ze terug naar hun ouders of familie. Zijn deze er niet of kunnen ze niet voor het kind zorgen dan neemt de congregatie de verdere opvoeding voor haar rekening.
Meestal gaan ze dan naar een hostel (kostschool) waar ze onderwijs, voeding kleding en onderdak hebben. Meisjes krijgen ook hulp bij het sluiten van een huwelijk. Soms moet ook nog voor een (verboden) bruidsschat gezorgd worden.

Voor de verzorging van de kinderen komt men jaarlijks bijna drieduizend Euro te kort. Stichting Kinderhulp India heeft dit weeshuis geadopteerd en probeert elk jaar in dat tekort te voorzien. Dank zij veel (kleine) giften is dat tot nu toe nog steeds gelukt.

Financiële adoptie van een kind in het weeshuis is niet mogelijk omdat we voor de verzorging van die kinderen al het hierboven genoemde meerjarige project hebben. Pas als ze 5 jaar geworden zijn en het weeshuis verlaten hebben komen ze voor adoptie in aanmerking. 

 

Weeshuis Raikia 2012Weeshuis Raikia