STICHTING "KINDERHULP INDIA"

DE ORGANISATIE

BESTUUR:
Voorzitter: vacant  
Secretaris: Dhr. A Touw  
Penningmeester: Mevr. M. van Breemaat  
Sponsorschappen: Mevr. G. Peeters-Selten  
Lid: Dhr. A. van Duren  
 
Postadres:

Ouwlandsedijk 14
5673 PS Nuenen

 
E-mailadres: info@kinderhulpindia.nl
Homepage: https://www.kinderhulpindia.nl
 
INFORMATIE ALGEMEEN:
Mevr. G. Peeters-Selten
Dhr. A Touw
 
COMMISSIE SPONSORSCHAPPEN:
Mevr. G. Peeters-Selten
Mevr. A. van Esch
 
BANKRELATIES:
ABN AMRO rek. nr. NL22 ABNA 040.71.49.031 t.n.v. St. Kinderhulp India te Uden
INGBANK rek. nr. NL36 INGB 000.71.91.437 t.n.v. St. Kinderhulp India te Uden
 
INSCHRIJVINGEN:
Als Stichting "Kinderhulp India" gevestigd te Uden bij:
1. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Brabant onder nr. 41085778
2. Belastingdienst Registratie en Successie te ‘s-Hertogenbosch:
    Goedgekeurd per 1 mei 1996 en gerangschikt onder de instellingen als bedoeld in art.24, lid 4 van de Successiewet 1956.