STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief Mei 2012

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, Mei 2012

Geachte dames en heren,

Het is de hoogste tijd u weer te informeren over de gang van zaken in India, over onze Stichting en zoals u gewend bent ook een beknopt financieel verslag te vermelden.


Opnieuw een verslag van de heer en mevrouw Roubos (sponsorouders) over hun bezoek aan India in 2011/2012.

Dit jaar hebben we op onze jaarlijkse reis naar India enkele projecten bezocht van Stichting Kinderhulp India in de deelstaat West-Bengalen. ’s Morgens vertrokken we al om 6 uur met de auto uit Kolkata (Calcutta) omdat het toch wel ruim 3 uur rijden was naar ons 1e adres. Het is bovendien ’s morgens vroeg heerlijk rustig rijden op de normaal gesproken chaotische wegen van India.
We bezochten die dag de projecten in Balichowk en Rangamatia. We werden op beide plaatsen op Indiase wijze hartelijk begroet door de kinderen en zusters met eten, een dansje en een lied en heel veel dank voor de mensen in Nederland.
Niet alleen bij deze projecten maar overal waar we dit jaar op bezoek kwamen werd ons verteld dat het levensonderhoud de laatste jaren zo duur is geworden.
Wij zelf hebben dit ook geconstateerd. Dit is heel erg voor de toch al arme bevolking.

Bas had nog een heel bijzondere ontmoeting in Kolkata al vroeg in de morgen bij een theekraampje langs de straat. Hij kwam in gesprek met een man en vroeg hem of hij ook thee of koffie wilde.
De man wilde dit niet en wilde ook geen geld, maar vroeg toen wel om groenten te kopen voor zijn vrouw en kinderen. Hij was op zoek naar werk in deze immense stad, maar omdat hij de taal niet sprak kon hij geen werk vinden en leefde met zijn gezin onder een zeil aan de kant van de straat. Dit gezin kwam uit Varanasi, ongeveer 600 km daar vandaan.
Bas vertrouwde de man en gaf hem toch geld 500 rupee (= € 8) De man was zo vreselijk blij met dit in onze ogen maar zo’n klein bedrag. Zijn plan veranderde gelijk en zei terug te gaan met zijn gezin naar Varanasi waar ze een huisje bezaten. Beide mannen hadden tranen in hun ogen van ontroering.
Zulke ontmoetingen zetten je wel aan het denken over de verhoudingen op onze moeder aarde.

Vriendelijke groeten Bas en Margriet Roubos.


Sponsoring
Op dit moment worden er op 7 locaties 109 kinderen gesponsord en zijn er nog 8 klas-sponsorschappen

Projecten (West-Bengalen)
In Rangamatia hebben ze eindelijk de zonnepanelen op het meisjeshostel kunnen plaatsen en ook nog goedkoper door een aanbod van een andere organisatie.
Van het overgebleven bedrag heeft men op het bestaande gemeenschapshuis op hetzelfde terrein ook panelen kunnen plaatsen en nog straatverlichting aangebracht.

Financiën
U bent van harte welkom om onze financiële administratie in te zien. In dat geval kunt u contact op nemen met de penningmeester voor een afspraak (0413-268879). Mocht u zich beschikbaar willen stellen om de boekhouding te controleren dan vernemen wij dit graag van u.

Financieel overzicht 2011

Ontvangsten Uitgaven
sponsorgeld € 10.013  sponsorgeld € 10.943
bestemde giften 10.670  bestemde giften 9.837
schenking van een dierbare sponsor 12.950  uit schenking, bouw Convent voor  
    zusters in Chandua incl. zonnepanelen 26.814
rente 1.859  kosten van:  
markten 28  porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
    K.v.K., enz. 515
       
Aan India uit vermogen van 2010 12.589     
       
Totaal € 48.109  Totaal € 48.109


Toelichting op de post bestemde giften:

Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:

  • salaris onderwijzers in Balliguda (meerjarig project)
  • kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)
  • zelfhulpprojecten in Phulbani en Bhubaneswar (meerjarig project)
  • verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
  • salaris dokter Raikia (meerjarig project)
  • voor meisjes cursus huishoudkunde in Sikermaha (meerjarig)
  • naaimachines voor 6 meisjes in Balichak, Jhargram en Sikermaha
  • reparatie van toilettten in Phulbani


Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.
Denkt u aan de betalingen voor 2012?

Hartelijke dank aan allen die weer hebben bijgedragen, ondanks dat we allemaal met wat minder moeten rondkomen.


Bestuur Stichting Kinderhulp India

Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI