STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief Juni 2011

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, Juni 2011

Geachte dames en heren,

Het is de hoogste tijd u weer te informeren over de gang van zaken in India, over onze Stichting en zoals u gewend bent ook een beknopt financieel verslag te vermelden.

Dit keer eerst een kort verslag over de reis van Dhr. en Mevr. Roubos over hun bezoek aan India en speciaal het Kandhamal district in Orissa.


Afgelopen winter hebben we 3 maanden in India doorgebracht waarvan enkele weken in de deelstaat Orissa waar de Stichting Kinderhulp India werkzaam is. Dit district is een prachtige streek, groene bergen, rivieren en mooie kleine dorpjes tussen het groen van de oneindige bossen. Maar schijn bedriegt soms want 2 jaar geleden was het goed raak tussen de Hindoes en de Christenen. Kerken en huizen zijn toen verwoest en er zijn zelfs mensen omgekomen.

Nu zijn ze bezig met de wederopbouw. Grotendeels het werk van de kerken omdat de overheid nogal in gebreke blijft.

In Phulbani, waar we altijd wat weken in een weeshuis verblijven, was de situatie rustig.
Father Mathew kan weer goed zijn werk doen al blijft voorzichtigheid geboden. We zijn bij verschillende getroffen families op bezoek geweest die gedeeltelijk door Father Mathew zijn geholpen met de wederopbouw van hun huizen. Zij maken het redelijk en hun kinderen gaan weer naar school.

In de omgeving van Raikia, 80 km daar vandaan, is er meer spanning. We logeerden daar op het terrein van het St. Catherine’s Hospital. De zusters hebben daar behalve dit ziekenhuis ook een kindertehuis met 30 kleintjes, ( gesponsord door St. Kinderhulp India) een internaat met 200 meisjes en een engels talige lagere school op hun terrein, waar ze dagelijks hun werk doen.
De dokter van het ziekenhuis, (ook gesponsord door St. Kinderhulp India) hebben we deze keer niet ontmoet, hij was een paar dagen op vakantie.
Het was heel fijn weer eens in Raikia te zijn, zoveel lieve mensen die we daar kennen hebben we weer eens ontmoet. Ze vertelden wel allemaal hun trieste verhalen over die tijd vol geweld, iedereen zat er nog vol van. Wel hopen ze op betere tijden.
Ook wij hopen dit voor iedereen in het Kandhamal district.

Vriendelijke groeten, Bas en Margriet Roubos.


Sponsoring
Op dit moment worden er op 7 locaties 112 kinderen gesponsord en zijn er nog 8 klas-sponsorschappen

Projecten (West-Bengalen)
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van december 2010 hebben ze het werk voor het plaatsen van de zonnepanelen op het meisjeshostel in Rangamatia moeten uitstellen door hevige moessonregens. Het werk is inmiddels wel klaar, maar door verkiezingscampagnes in de deelstaat in de maand mei hebben ze nog geen foto’s kunnen nemen omdat de jeep die nodig is om het gebied te bereiken door de campagnevoerders in beslag genomen zou worden.Meestal is er na afloop van de campagne niet veel meer over van het voertuig. Ook van het plaatsen van een generator, de aanleg van een waterpomp en tank in het dorp Geonkhali, gelegen in hetzelfde gebied, hebben we nog geen bericht ontvangen.

Financiën
De boekhouding is in de maand maart weer gecontroleerd en goedgekeurd. U bent van harte welkom om onze financiële administratie in te zien. In dat geval kunt u contact op nemen met de penningmeester voor een afspraak (0413-268879). Mocht u zich beschikbaar willen stellen om de boekhouding te controleren dan vernemen wij dit graag van u.

Financieel overzicht 2010

Ontvangsten Uitgaven
sponsorgeld € 10.249  sponsorgeld € 11.680
bestemde giften 11.498  bestemde giften 15.220
schenking van een dierbare sponsor 20.450  uit schenking, bouw keuken en  
    toiletten, meisjeshostel Rangamatia 4.870
rente 2.414  kosten van:  
markten 48  porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
    K.v.K., enz. 480
    reservering overige:  
    voor projecten 12.409
       
Totaal € 44.659  Totaal € 44.659


Toelichting op de post bestemde giften:
Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
salaris onderwijzers in Balliguda (meerjarig project)
kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)
zelfhulpprojecten in Phulbani (meerjarig project)
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia (meerjarig project)
voor meisjes cursus huishoudkunde in Sikermaha (meerjarig)
boren van een waterpunt voor pomp in Calcutta
generator voor jongenshostel in Bamunigam
generator + waterpomp en opslagtank voor gemeenschapshuis in Geonkhali
aanschaf en plaatsen van zonnepanelen in Rangamatia

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.
Denkt u aan de betalingen voor 2011?

Hartelijke dank aan allen die weer hebben bijgedragen om dit allemaal mogelijk te maken.

Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI