STICHTING "KINDERHULP INDIA"
Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden van de Stichting Kinderhulp India

juli 2016
Geachte dames en heren,
 Bestuur
Onze penningmeester Margret van Breemaat heeft tijdens haar vakantie een ongeluk met haar motor gehad, 
waarbij ze ernstig gewond is geraakt aan een been. Het herstel gaat langzaam, maar we hopen er het beste van.
We wensen haar sterkte en beterschap.
 Projecten
Waterpomp Tegharia
In het dorp Tegharia was behoefte aan een waterpomp, ten behoeve van de gehele (arme) bevolking. 
Hoewel niet specifiek voor kinderen, hebben we deze aanvraag toch gehonoreerd. Dezelfde sponsor als
voor de waterpomp in Balichawk heeft ook deze pomp gefinancierd.
Namens de mensen, en dus ook kinderen, hartelijk dank.
Hieronder een indruk van het reeds voltooide project.
 

 
Opmerking: We hebben laten weten dat we graag meer van dit soort projecten willen sponsoren.
Een volgende aanvraag voor een waterpomp is al onderweg.
  
Meubilair voor het St Paul Church Hostel at Kamarchowki
Vorig jaar hebben we de bouw van een 2e verdieping kunnen financieren (zie ook Nieuwsbrief 2015-07). 
Begin dit jaar bleek dat deze verdieping intensief gebruikt wordt, maar dat de kinderen alles doen
al zittend op de kale vloer. We hebben hier opmerkingen over gemaakt en dit heeft geleid tot een project voor
het maken van krukjes en eettafeltjes van goede kwaliteit.
We zijn blij dit te kunnen sponsoren.

Omheining Rangamatia
In Rangamatia is al langer geleden met onze hulp een hostel gebouwd voor kinderen uit omringende dorpen. 
Zij gaan naar een staatsschool vlakbij. Het hostel wordt beheerd door 6 zusters. Helaas worden de kinderen soms
lastig gevallen van buitenaf en daarom is er behoefte aan een omheining van zo’n 90 bij 120 meter. Een gemetselde
muur wordt te duur bij deze afmetingen en daarom is gekozen voor een afrastering met betonnen palen en prikkeldraad.
Ook dit project kan door ons gefinancierd worden.

Uitbreiding St Joseph’s primary school in Choyghoria in West Bengalen
Er is behoefte aan een uitbreiding van deze school in de vorm van een tentachtige 2e verdieping. 
We weten nog niet precies hoe dat er uit gaat zien, maar we hebben wel besloten dit project te sponsoren.
 Sponsoring
Per 31 december 2015 werden er op 7 locaties 90 kinderen gesponsord en waren er 7 klas-sponsorschappen.
 Jaaroverzicht
De jaarstukken over 2015 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder een kort financieel verslag.
Een uitgebreid verslag vindt u op de website onder “ANBI Informatie” en
dan “Klik hier voor het Financieel Rapport van2015”.
 
Financieel overzicht 2015
Ontvangsten
Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen     €  8.661

Bestemde giften                7.513 

Schenking voor nieuw projecten  20.800 
 
Rente banken                         699

Opbrengst diversen       -
Sponsorgeld adoptiekinderen    €  9.566
Bestemde giften                   7.579
Projecten uit schenkingen        20.200
Kosten: 
Bank, administratie                 514   

Resultaat                         - 185
Totaal                          € 37.673
Totaal                         € 37.673
Toelichting op de post bestemde giften:
Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)                       
onderwijs en zelfhulpproject in Nayagarh en Bhubaneswar (meerjarig project)             
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia (meerjarig project)
waterpomp Balichawk
naaimachines, inventaris en salaris lerares voor meisjes in Balichawk
extra giften kinderen 
 

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.
Denkt u aan de betalingen voor 2016 (met IBAN-nummer)? 
 
ANBI
Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen. 
Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836. Zie ook onze website.
 
Bestuur Stichting Kinderhulp India