STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
            van de Stichting Kinderhulp India
                                                                                                                                     juni 2014
Geachte dames en heren,

Bestuur
Margret van Beemaat is toegetreden als Penningmeester. Een korte introductie:         

Ik woon in Uden,  ben 39 jaar en woon samen met Leo. Onze hobby’s zijn o.a. mountainbiken, motorrijden, skiën en reizen. We hebben samen al vele mooie verre reizen gemaakt  en voor mijn werk ga ik met regelmaat naar China.  Op het wensenlijstje van Leo stond al een lange tijd India……alleen ik heb dat altijd een beetje afgehouden omdat het bekend staat als een niet zo’n gemakkelijke reisbestemming. 
Maar in de zomer van 2013 was het zover en hebben we een fantastische reis gemaakt door Incredible India!

Eerst zijn we 12 dagen op een Royal Enfield motor door Noord-India gereisd, daarna doorgereisd met trein & vliegtuig naar Delhi -Taj Mahal in Agra - Tempels Khajuraho - Varanasi  & Calcutta. 

 

Via Greet Peeters hadden we vanuit NL al contact gehad met Fr. John Mahandas en zo hadden we de mogelijkheid om samen met Fr. Basil Mandi een aantal projecten van Stichting. Kinderhulp India te mogen  bezoeken.

 We zijn op bezoek geweest bij een school in Kamarchowki, het jongens-hostel van Salboni & het meisjes-hostel in Rangamatia. Het was geweldig en ontroerend om die lieve en vrolijke kinderen te zien.

 

Zo fijn dat we deze kinderen toch iets van een betere toekomst kunnen geven en wil me daarom dan ook graag inzetten voor Stichting Kinderhulp India.

 Projecten
Onderwijsproject Fr Mathew in Balangi Bandha
De bouw van een onderkomen, compleet met sanitair, voor een aantal studenten van verder weg, die een vak- of vervolgopleiding doen, is begonnen. 

St Paul Church Hostel at Kamarchowki
Het hostel is te klein geworden voor het aantal kinderen dat aangenomen kan worden.
Er is een plan uitgewerkt om een 2e verdieping te bouwen op het bestaande hostel en een aantal verbeteringen aan te brengen.

Dankzij een grote gift kunnen wij het grootste gedeelte van die verbouwing bekostigen.

Sponsoring
Per 31 december 2013 werden er op 7 locaties 90 kinderen gesponsord en waren er 7 klas-sponsorschappen.

Jaaroverzicht
De jaarstukken over 2013 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is door 2 sponsors gecontroleerd en in orde bevonden. We willen u graag hiervan op de hoogte stellen door middel van het financieel verslag.


Financieel overzicht 2013

Ontvangsten Uitgaven
sponsorgeld € 9.175  sponsorgeld € 9.093
bestemde giften 10.168  bestemde giften 9.227
schenking van een dierbare sponsor 19.000     
       
rente 1.313  kosten van:  
markten 60  porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
    K.v.K., enz. 509
       
    Resultaat 20.887
       
Totaal 39.716  Totaal € 39.716

 

Toelichting op de post bestemde giften:

Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)   
onderwijs en zelfhulpproject in Nayagarh en Bhubaneswar (meerjarig project)
aanbouw verblijf voor enkele studenten in Nayagarh
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia (meerjarig project)
voor meisjes cursus huishoudkunde in Sikermaha (meerjarig)
aankoop 4 geiten in Balichak
extra giften kinderen 

 

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.
Denkt u aan de betalingen voor 2014?

ANBI
De website is aangepast en hiermee voldoet de Stichting Kinderhulp India aan de laatste eisen van de Belastingdienst.

 IBAN
Zoals u waarschijnlijk bekend is, veranderen de nummers van bankrekeningen. Dit gaat nu definitief gebeuren op 1 augustus.
In het bijzonder worden gebruikers van de ING bank gevraagd om te checken of de omzetting automatisch gaat.

Bestuur Stichting Kinderhulp India