STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
           van de Stichting Kinderhulp India

December 2021

Geachte dames en heren,

Bestuur
Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:

 Ton Touw  Secretaris / Waarnemend Voorzitter
 Margret van Breemaat  Penningmeester
 Greet Peeters  Sponsorschappen / 2e Penningmeester
 Antoon van Duren  Algemeen

Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

 

2021
Het is voor iedereen alweer een vreemd jaar geweest. Dat geldt voor ons, maar zeker voor de kinderen in India. Het leven in India is nog steeds ontregeld. Het lijkt erop dat het middelbaar onderwijs weer begonnen is, maar de lagere scholen nog gesloten zijn.
Verder is er weinig contact met de mensen in India. Fr Mathew en Fr Anthony hebben een paar keer wat laten weten, maar we hebben geen berichten over nieuwe bouwprojecten.
We kunnen niet anders dan hopen voor iedereen hier en in India dat het volgend jaar beter wordt.

Seva Kendra Tailoring Academy
Fr Anthony berichte over het opzetten van een Academy met beroepsopleidingen voor jongeren.
Een van de eerste opleidingen is werken met een naaimachine. Een cursus is 3 maanden lang, 2 uur per dag, 5 dagen in de week. Kosten ± 3€! per maand. Dit om te bereiken dat ze aan de slag kunnen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Seva Kendra Tailoring Academy Seva Kendra Tailoring Academy

Fr Mathew
Via Fr Mathew kregen we een bericht van leraren die kinderen onderwijzen buiten de (gesloten) scholen. Zij zijn blij dat te kunnen doen en danken de sponsoring.

Thank you so much for your grate help.
We are the three teachers’ of K. Nuagaon and Gohingia, so grateful to you. Today so many children are getting education for your kind help. We are three teachers also getting some money which is so helpful to us. Now schools are closed but we are giving coaching to our children, following all the safety guide line. With our performance and children progress parents are so happy. Pray for us and we are also praying for you.

Once again a big thanks to you.

We wishes you a merry Christmas and happy new year

 

Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas

 

ANBI
Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen. Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836

  

We wensen U fijne feestdagen (ondanks de beperkingen)

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2022

                                                                                     Bestuur Stichting “Kinderhulp India”