STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

 

 

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
            van de Stichting Kinderhulp India

                                                                                                                                     december 2015
Geachte dames en heren, 

Gerrit PeetersIn memoriam Gerrit Peeters

Ondanks een wat zwakkere gezondheid de laatste jaren, is toch nog plotseling overleden Gerrit Peeters, echtgenoot van ons bestuurslid Greet, in de leeftijd van 78 jaar.

Samen met Greet heeft hij 20 jaar geleden aan de wieg gestaan van de Stichting Kinderhulp India. Zij bezochten India en maakten kennis met Moeder Theresa. Gerrit  is altijd een steun en toeverlaat geweest voor het vele werk van Greet voor Kinderhulp India.

De plechtige uitvaartdienst op 23 oktober werd bezocht door familie, veel vrienden en belangstellenden. Het was een mooie dienst met persoonlijke noten van de familie. De dienst werd via een internetverbinding gevolgd door o.a. de Artsbisschop van Calcutta, Thomas D’Souza.

Wij wensen speciaal Greet veel sterkte met dit grote verlies.

 

Bestuur
Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:

Ton Touw Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat Penningmeester 
Greet Peeters Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren Algemeen

Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Projecten

Onderwijsproject Fr. Mathew in Balangi Bandha
Zoals al eerder gemeld is de bouw klaar van een onderkomen, compleet met sanitair, voor een aantal studenten van verder weg, die een vak- of vervolgopleiding doen.
Hier enkele foto’s om een indruk te geven.Naai centrum in Balichawk
Het opleidingscentrum bij de zusters in Balichawk loopt goed. Wij vergoeden ook het salaris van een lerares. Er wordt gedacht aan het meegeven van een naaimachine aan meisjes en vrouwen die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Dit vraagt natuurlijk extra (sponsor)geld, maar het lijkt ons een goed doel.

Babuigeria Tribal Girl’s Hostal, 2e verdieping
De bouw is gereed. Aartsbisschop Thomas D’Souza zegende de verdieping in.

 

In dit hostel verblijven nu zo’n 50 meisjes uit verschillende dorpen in de omgeving. Hun families zijn niet in staat om ze naar school te sturen, en op deze wijze kan dat toch. Met deze uitbreiding kunnen allerlei activiteiten gedaan worden op de benedenverdieping en is de 2e verdieping om te slapen.

Waterpomp bij Balichawk
Bij het Hostel wordt een pomp voor (grond)water geïnstalleerd. Voor dit project hebben we een sponsor bereid gevonden. Namens de kinderen hartelijk dank hiervoor.

Sponsoring
Per 31 december 2014 werden er op 7 locaties 90 kinderen gesponsord en waren er 7 klas-sponsorschappen.
Helaas hebben een aantal sponsors hun bijdrage moeten stopzetten. Daarom zoeken we zo’n 7 nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.
Hieronder een paar voorbeelden van brieven die de sponsors ontvangen met Kerstmis.

 

 

We wensen U prettige feestdagen

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2016

 ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen. Vanaf volgend jaar moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.
Zie ook belastingvoordelen.

                                                                                                                                                          Bestuur Stichting Kinderhulp India