STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief December 2013

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, December 2013

Geachte dames en heren,

Aan het eind 2013 willen we u weer hartelijk danken voor uw medeleven met de mensen in India, speciaal de kinderen, en uw daaruit voortvloeiende geldelijke steun.

Sponsoring
Jammer genoeg zijn er weer een aantal afmeldingen geweest dit jaar. De Stichting zelf sponsort daardoor nu 7 kinderen. Op dit moment worden er op 7 locaties 94 kinderen gesponsord en zijn er nog 7 klassponsorschappen.

Projecten

Sr. Pauline rapporteert het volgende:
De meeste baby’s komen zeer jong binnen, soms pas een paar dagen oud. Van sommige is de moeder gestorven tijdens de geboorte. Voor alle baby’s geldt dat de familie ze niet kan onderhouden. In de crèche krijgen ze alles wat nodig is, zoals eten, onderdak, kleding, speelgoed en medische verzorging. Dit is alleen mogelijk door sponsoring en giften, waarvoor hartelijk dank wordt gezegd.
Sr. Pauline is overgeplaatst en Sr. Jayanti Singh is haar opvolgster.

St. Catherine’s Nursery (Crèche) in Raikia.
Creche Raikia

Crèche in St. Jocolandi

Sr. Maria Lourdes bedankt hartelijk voor de steun, waardoor de kinderen een opvoeding krijgen. Dit leidt tot een betere en zonniger toekomst. Ook hier kunnen de ouders de kinderen niet goed onderhouden door grote werkeloosheid. 15 kinderen zijn naar de lagere school gegaan. Er zijn 2 vrouwen aangenomen om schoon te maken en te helpen met de opvoeding.

Het nieuwe project van Fr. Mathew Puthyadam in Balangi Bandha.

We ontvingen een extra gift van 200 € voor dit project, waarvoor hartelijk dank. In de vorige Nieuwsbrief berichtten we over Denis Willems, die oliebollen gebakken had en daarmee 150 € verdiend heeft voor dit project. Hiernaast de uitdrukking van dankbaarheid van de kinderen. Het schoolproject loopt goed en gaat ook door gedurende de vakantie. De dames die extra onderwijs geven zijn erg enthousiast en de kinderen komen trouw. In het gebied is begin oktober een cycloon gepasseerd, met hevige regenval en verwoeste huizen. Gedurende enige tijd heeft Fr. Mathew onderdak gegeven aan zo’n 200 mensen.

Oliebollen

Bruiloft

Eén van onze gesponsorde kinderen, Sompa Maria Biswas, heeft haar opleiding voltooid. Zij is in het huwelijk getreden en hierbij één van de bruiloftsfoto’s.  Wij wensen haar veel geluk in de toekomst. 

Bruiloft

ANBI

Onze Stichting is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor kunnen giften afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s duidelijker laten zien wat ze beogen en doen en hoe de giften besteed worden. Potentiële donateurs kunnen dan een goede indruk krijgen. Dit leidt tot enkele veranderingen op de website. Op een nieuwe pagina “Gegevens voor ANBI” komen de gegevens nog eens bij elkaar te staan. De financiële gegevens zijn uitgebreider, met extra uitleg. 

IBAN

Zoals u waarschijnlijk al bekend is, veranderen de nummers van bankrekeningen per februari 2014. Het (meestal) 9-cijferige nummer wordt vervangen door een IBAN-code (waarmee ook internationale betalingen kunnen worden gedaan). Dit geldt ook voor de ING bank (vroegere Postgiro). Wij verzoeken u dringend voortaan deze IBAN-code te gebruiken. Zie onderaan 1e Als u een automatische overschrijving doet, wees dan zo goed bij uw bank te informeren of dit automatisch wordt veranderd. Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Omdat wij al heel blij zijn met uw ondersteuning voor de kansarmen in India, willen we u toch om een gunst vragen. Zou het voor u mogelijk zijn, in uw familie of vriendenkring iemand te kunnen vinden die ook ons werk wil ondersteunen? Zoals u weet komt het geld geheel ten goede aan het kind of project. Nogmaals hartelijk dank.

We wensen U prettige feestdagen
en een
gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2014Bestuur Stichting Kinderhulp India


Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.