STICHTING "KINDERHULP INDIA"

CRÈCHE IN JOCOLANDI

Jocolandi is een sloppenwijk aan de rand van de stad Bhubaneswar, gelegen in de deelstaat Orissa. De zusters van het convent "St. Joseph’s Ashram" wonen midden in deze sloppenwijk waar ongeveer 10.000 mensen wonen die nagenoeg allemaal analfabeet zijn. Ze beheren er een school, een gezondheidscentrum (kliniekje), ze geven volwassenenonderwijs en ook nog naailes aan jonge meisjes zodat deze zich later zelf kunnen onderhouden.

De zusters ontdekten dat veel oudere kinderen niet naar school kunnen omdat ze op de kleintjes moeten passen. De moeders moeten namelijk dagelijks op zoek naar werk om in het onderhoud van het gezin te voorzien. Ook zien de ouders vaak niet het nut van onderwijs omdat ze niet begrijpen wat dat inhoudt. De zusters gaan van hut naar hut en proberen de ouders zo ver te krijgen dat ze de kinderen naar school laten gaan.

Door een kindercrèche te beginnen kunnen de kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar overdag worden verzorgd en kunnen de oudere kinderen naar school. De kleintjes in de crèche krijgen ook nog twee keer per dag iets te eten.

Ook de schoolkinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd en daardoor hebben ze eerder belangstelling voor het onderwijs. Wanneer ze na verloop van tijd enig begrip van onderwijs hebben gekregen zijn ze erg leergierig en ijverig. Ze kunnen dan het geleerde thuis in de praktijk brengen en zo zullen de ouders ook weer van hun kinderen leren.De jaarlijkse begroting voor de crèche is:

loon voor de twee crèche leidsters Rs. 21.600
eten voor de kinderen 2 keer per dag Rs. 54.000
  -----------
  totaal Rs. 75.600
  ===========


Het benodigde bedrag in Euro is afhankelijk van de koers van de dollar en de rupee en het totaalbedrag zal dan ongeveer 1800 Euro (1800) bedragen.


Het project Kindercréche Jocolandi is daarom zo belangrijk, omdat het een viervoudige uitwerking heeft, namelijk:
1.de kleintjes worden goed verzorgd en krijgen een goede opvoeding.
2.de oudere kinderen kunnen onderwijs volgen
3.de moeders kunnen met een gerust hart gaan werken
4.de ontwikkeling van de gezinnen zal toenemen.

Daarom heeft Stichting "Kinderhulp India" dit project geadopteerd en probeert jaarlijks uit ontvangen giften het benodigde bedrag bijeen te brengen.

We stellen het zeer op prijs als U ons
hierbij zou willen helpen

naar projecten